Oferta

Wzrost kursu  franka szwajcarskiego spowodował, że osoby które zdecydowały się na „kredyt we frankach” znalazły się w trudnej sytuacji, zwłaszcza że duża część tych właśnie osób dostała tzw. ofertę nie do odrzucenia. Bank proponował bowiem jako jedyną możliwość uzyskania środków na cele mieszkaniowe, zawarcie umowy kredytu hipotecznego we Franku Szwajcarskim. Trudno z perspektywy czasu uważać że działania te były działaniami przypadkowymi, w których poszczególne Banki nie zdawały sobie sprawy w co tak naprawdę wciągają swoich klientów.

Nasza Kancelaria wychodząc naprzeciw tym praktykom, pomaga osobom które z nie swojej winy, działając w pełni zaufania do takiej instytucji jak Bank podpisały bardzo niekorzystne umowy kredytowe.

Prowadzimy kompleksową obsługę spraw dotyczących kredytów frankowych.

Przekaż nam do analizy dokumenty, a my powiemy Ci co możemy dla Ciebie zrobić.

Niezbędne dokumenty:

 • umowa o kredyt hipoteczny;
 • regulamin – jeżeli był załączony do umowy (często nazywany „Ogólnymi Warunkami Umowy”, „Częścią Ogólną Umowy” itp.) wraz z późniejszymi zmianami,
 • aneksy do umowy (np. zwiększających kwotę kredytu, itp.),
 • informacja o wysokości transz kredytu (w PLN) oraz o dacie wypłaty każdej z transz,
 • informacja dotycząca rat kredytu: wysokość każdej raty, termin płatności, zastosowane oprocentowanie, historia wpłat.

Zakres pomocy prawnej świadczonej przez nas w sprawach dot. kredytów frankowych obejmuje:

 • wyliczenie należności wobec banku,
 • przerwanie biegu przedawnienia,
 • wezwanie do zapłaty,
 • reklamacja do Banku,
 • zawezwanie do próby ugodowej,
 • przygotowanie pozwu i dalszych pism procesowych,
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym.