Kredyt we frankach adwokat

biuro adwokata - kancelarie frankowe

W prowadzonej przez nas Kancelarii Adwokata Dawida Karolczyka i Radcy Prawnego Michała Grabka świadczymy usługi prawnicze dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Jej założycielem jest Adwokat Dawid Karolczyk oraz Radca Prawny Michał Grabek.

Działalność kancelarii opiera się na przepisach ustawy Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radach prawnych. W każdej sprawie postępujemy zgodnie z zasadami etyki wpisanymi w nasze zawody. Profesjonalne wsparcie dla klientów odbywa się zarówno na etapie pozasądowym, jak i sądowym. Działamy, gdy trzeba przeprowadzić negocjacje w sprawach delikatnej rangi. Doradzamy podczas skomplikowanych sporów i przy zawieranych transakcjach. Tam, gdzie jest sytuacja kryzysowa i potrzebne jest wsparcie adwokata lub radcy prawnego, zawsze można na nas liczyć.

Sieć kancelarii, którą tworzymy, z siedzibami w Sosnowcu, Warszawie i Krakowie, pozwala skorzystać z szerokiego zakresu pomocy prawnej osobom w różnych miejscach i z różnymi problemami. Udzielamy o najwyższym standardzie. Bazujemy na zdobytej wiedzy i doświadczeniu. Klienci otrzymują na bieżąco informacje o możliwościach i przewidywanych rezultatach w sprawach, z którymi się do nas zwracają.

Nasza kancelaria ma wykupione ubezpieczenie od ryzyka z tytułu odpowiedzialności cywilnej (OC) w związku ze świadczonymi usługami.

Specjalizujemy się w prowadzeniem sporów z bankami, szczególnie na zlecenie osób, które zaciągnęły kredyt indeksowany lub denominowany do franka szwajcarskiego. Po korzystnych wyrokach Sądu Najwyższego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pojawiły się realne szanse, aby uzyskać zwrot nadpłaconych rat zobowiązania czy unieważnić całą umowę kredytową. Reprezentując „Frankowiczów”, występujemy do sądów z wnioskami o uznanie za niewiążące klauzul umownych, na podstawie których banki w dowolny sposób przeliczały kredyty do CHF.

Adwokat kredyt we frankach

Osoby, które wiele lat temu wzięły kredyt we frankach, nie przypuszczały zapewne, że w miarę spłacania go, ich zadłużenie paradoksalnie będzie rosło, zamiast maleć. Kluczowym w tym przypadku był parametr ryzyka kursowego, który przyczynił się do tego, że np. po 10-12 latach spłaty, dług frankowiczów zwiększał się nawet o 200-300 procent w stosunku do kwoty pierwotnie otrzymanej. Było to tym bardziej kuriozalne, że w międzyczasie prawie 100 procent tej sumy już zdążyli zostawić w banku. Problem kredytu we frankach dotyczy wielu przeciętnych polskich rodzin o średnich zarobkach. Część z nich przestała go spłacać lub musiała sprzedać nieruchomość, na której kupno czy budowę się zapożyczyli.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kredytów frankowych, który zapadł 3 października 2019 r., okazał się korzystny dla fankowiczów, którzy mają kredyty indeksowane i denominowane. Zgodnie z orzeczeniem w polskiej sprawie frankowej, sądy krajowe nie mogą uzupełniać umowy kursem średnim NBP. Ponadto TSUE uznał, że to kredytobiorca ma decydować, czy nieważność umowy jest dla niego korzystna. To oznacza, że sądy krajowe mają do wyboru tylko dwie opcje: stwierdzać nieważność umów lub orzekać o przewalutowaniu. Konsumenci mogą więc złożyć pozew przeciwko bankowi w sprawie kredytu we frankach. Prowadzona przez nas kancelaria podejmuje się kompleksowej pomocy frankowiczom. W jaki sposób adwokat wspiera klientów?

Adwokat frankowicze

Pierwszym krokiem jest szczegółowe przeanalizowanie sytuacji kredytobiorców, czyli zapisów umów dotyczących zobowiązania w CHF. W wielu z nich znajdują się postanowienia naruszające przepisy Kodeksu cywilnego, prawa bankowego czy prawa dewizowego. Na tej podstawie oceniane są szanse kredytobiorcy. Kolejnym etapem jest wyliczenie wysokości nadpłaconych rat kredytu. Każda sprawa podejmowana przez naszą kancelarię jest na bieżąco omawiana z klientem. Na tej podstawie adwokat lub radca prawny pomaga przygotować pozew, w którym frankowicz może domagać się jednej z dwóch opcji:

  • unieważnienia umowy kredytu we frankach – to opcja korzystna finansowo, gdyż konsument jest w stanie odzyskać znacząca część kwoty, jaką spłacił. Dodatkowo anulowanie zobowiązania powoduje, że kredytobiorca pozbywa się także pozostałego zadłużenia, które po kilku czy kilkunastu latach może sięgać nawet ponad 100 procent samego kapitału do spłaty;
  • odfrankowienia” – umożliwia ono kredytobiorcy otrzymanie kredytu złotówkowego z korzystnym oprocentowaniem dla waluty, w jakiej został udzielony przez bank. Ten ostatni musi zwrócić nadpłacone raty kredytowe. Zobowiązany jest też obniżyć je na przyszłość.

Pierwszy z wariatów oznacza dla frankowiczów, że zyskują prawo do natychmiastowego zwrotu rat, odsetek, które dotychczas spłacili oraz opłat na rzecz banku. W tej sytuacji instytucja finansowa z kolei ma prawo do odzyskania faktycznie pożyczonego przez kredytobiorcę kapitału, bez odsetek. Roszczenie o unieważnienie kredytu we frankach może dotyczyć zarówno tego, który był indeksowany do CHF, jak i denominowany.

Osoby, które zadłużyły się w CHF, mają już świadomość, że prawo jest po ich stronie. Mogą więc podjąć działania, dzięki którym zmniejszą swoje zobowiązania wobec banków. Samodzielne stawienie czoła temu wyzwaniu jest trudne, gdyż wymaga bardzo dużej znajomości przepisów prawa, orzeczeń, jak i bieżącego śledzenia podobnych spraw odbywających się w polskich sądach i ich rozstrzygnięć.

Dlatego powierzenie tego problemu adwokatowi lub radcy prawnemu jest bezpiecznym i wygodnym dla klienta rozwiązaniem. Specjalista nie tylko przygotowuje pozew, ale także będzie reprezentował konsumenta na etapie przedsądowym, jak i na wokandzie – w sądzie powszechnym i Sądzie Najwyższym. Bierze na siebie odpowiedzialność za rzetelność prowadzonej sprawy. Prawnik jest również w stałym kontakcie z kredytobiorcą.

Ogólna analiza dokumentów pozwala już wstępnie oszacować, jakie są szanse na uzyskanie pozytywnego rozstrzygnięcia w sporze z bankiem.

Kancelarie frankowe

uścisk dłoni - kancelarie frankowe

Od momentu pojawienia się różnych orzeczeń sądowych w sprawach kredytów w CHF, wielu kredytobiorców decyduje się skorzystać z propozycji kancelarii frankowych. Robią to głównie dlatego, że pracują w nich adwokaci i radcowie prawni mający doświadczenie i umiejący realnie ocenić, jakie są szanse na to, aby wygrać sprawę z bankiem. Biorąc pod uwagę, że każda umowa jest inna, niezbędne jest indywidualne podejście adwokata, którego zadaniem jest opracowanie takiej strategii działania, która będzie odpowiednia do zapisów umownych. W ten sposób zwiększa się szanse na odzyskanie środków.

Doświadczone i profesjonalnie podchodzące do sprawy kancelarie frankowe to szansa dla kredytobiorców, dla których kredyt we frankach jest dużym obciążeniem i nie chcą już więcej płacić bankom. Warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego także wtedy, gdy zachodzi potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką.

Kancelaria kredyt we frankach

Prowadzona przez nas kancelaria skupiająca się na sprawach „frankowiczów ma już doświadczenie w sporach z instytucjami bankowymi. Jedno z pierwszych postępowań, w którym reprezentowaliśmy klientów, dotyczyło tzw. Kredytu „Alicja”. Pozwaną stroną był Bank PKO BP.

Dziś jesteśmy również do dyspozycji klientów, którzy potrzebują profesjonalnego wsparcia w procesach sądowych, w których to banki pozywają konsumentów po wypowiedzeniu umowy kredytowej.

Osoby, które mają zobowiązania we frankach, mogą liczyć na kompleksową obsługę prawną ze strony rzetelnego adwokata. W każdym przypadku określamy możliwy kierunek sporu i szacujemy wartość potencjalnego roszczenia. Gwarantujemy ponadto pełną poufność – w zakresie analizowanych dokumentów oraz wszelkich uzgodnień, strategii działania i postępowania toczącego się już w sądzie. Tajemnica adwokacka i radcowska nie jest ograniczona czasowo i ma charakter bezwzględny.

W związku z tym, że usługi prawnicze świadczymy na terenie całego kraju, to zgłaszać się mogą do nas konsumenci bez względu na miejsce zamieszkania. Kancelaria ma główną siedzibę w Sosnowcu oraz filie w Warszawie i Krakowie. Elastycznie podchodzimy do znalezienia dogodnego dla obu stron rozwiązania w tej kwestii.


Jeśli są Państwo zdecydowani na to, aby podjąć spór z bankiem i potrzebują rzetelnego wsparcia w tych działaniach, zapraszamy do kontaktu!