201907.29
0
0

Strona główna

Jeżeli ludzie w kraju rozumieliby naszą bankowość i system monetarny, wierzę, że przed jutrzejszym rankiem wybuchłaby rewolucja.

Henry Ford

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *